Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu GGG

Ngày 07/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã có thông báo sô 650/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Ô tô Giải Phóng:

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Ô tô Giải Phóng

– Mã chứng khoán: GGG

– Ngày giao dịch chứng thức: 15/08/2014

– Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 1.100 đồng/cổ phiếu