Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG:
Trụ sở chính: Nhà máy ô tô Giải Phóng
Địa chỉ          : Khu kinh tế Cửa Khẩu, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang
Điện Thoại   : (+84 – 219) 3882204
Fax                 : (+84 – 219) 3882121

Văn phòng tại Hà Nội:
Địa chỉ        : Phòng 307- tòa nhà 14 Pháo Đài Láng – Quận Đống Đa – Hà nội
Điện Thoại  : 04. 36368020
Fax             : 04.36368023
Email          : info@giaiphong.com.vn