Biên bản họpHĐQT và nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT

Ngày 20/06/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã họp và thông qua Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng tổng thầu với các nội dung:

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư AMBI
  • Gói thầu: Thi công sửa chữa khu Biệt thự BT05 tại khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2024/NQ_HĐQT