Xe ô tô tải

Xe tải FAW Giải Phóng 8.4 tấn
Xe tải FAW Giải Phóng thùng kín 8.3 tấn
Ô tô tải xát xi WP4
Xe tải mui bạt Giải Phóng 7.35 tấn E5T8-GMC/MK-TM
Xe tải DFSK (Auto Thailand) 900 kg
Xe tải DFSK (Auto Thailand) 860 kg
Xe tải DFSK (Auto Thailand) 990 kg