Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

               Kính gửi:    Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

  Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, cụ thể:

  1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 15/04/2022

  2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

         3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h00 ngày 21/03/2022. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

  4. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.

  5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: http://www.giaiphong.com.vn

  6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 11/04/2022.

Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 11/04/2022 bằng cách liên lạc theo điện thoại hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang.

Số điện thoại: (0219) 382 204 – Fax: (0219) 382 121

  Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Phạm Nguyên Hoàng. – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng để xác nhận các thông tin liên quan.

Số điện thoại: 0903424541

Khi đến dự họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền hợp lệ).

Trân trọng thông báo./.

Thay mặt HĐQT

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Cương