Quyết định đưa vụ án tranh chấp hợp đồng tư vấn và BLPH ra xét xử

Ngày 02/03/2013, Tòa án Nhân dân Quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định số 09/2013/QĐST-KDTM về việc đưa vụ án ra xét xử
Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm Hà nội đã ra quyết định số 09/2013/QĐST-KDTM đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 24/2012/KDTMCT về việc tranh chấp hợp đồng tư vấn và bảo lãnh phát hành giữa:
– Nguyên đơn: Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng
– Bị đơn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn -Hà nội
Phiên tòa sẽ được xét xử công khai vào ngày 23/05/2013