SHS đề nghị hoán phiên tòa phúc thẩm tranh chấp BLPH

Tòa án Nhân dân thành phố Hà nội đã có giấy triệu tập đương sự giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng tư vấn và bảo lãnh phát hành giữa Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng và Công ty CPCK Sài Gòn – Hà nội (SHS) vào ngày 15/05/2014.

Tuy nhiên, SHS đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do thu thập thêm tài liệu.

Phiên tòa sẽ được mở vào 13h45 ngày 26/05/2014 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà nội