Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng làm việc tại Nhà máy FAW-GM Hồng Tháp

Từ ngày 20/05 đến 24/05/2015, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã làm việc tại Nhà máy FAW-GM Hồng Tháp thuộc tập đoàn ô tô số I Trung quốc tại Côn Minh, Vân nam, Trung quốc.

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác GMC đã thăm, làm việc nhà máy chuyên sản xuất xe tải FAW-GM. Hai bên đã đạt được những thỏa thuận quan trọng trong việc hợp tác sản xuất các sản phẩm chất lượng cao của FAW-GM tại Nhà máy Ô tô Giải Phóng.

Một số hình ảnh đoàn công tác GMC tại Nhà máy FAW-GMC Hông Tháp

Tổng Giám đốc GMC làm việc tại nhà máy FAW-GM Hongta

FAW-hongta 1