Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng ký kết Hợp đồng tài trợ vay vốn đối với khách hàng mua xe tải Giải Phóng với Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng

Ngày 21/01/2014, Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng và Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng (VP Bank) đã ký kết hợp đồng tài trợ cho các khách hàng mua xe tả Giải Phóng tại hệ thống phân phối xe tải Giải Phóng trên toàn quốc.

Theo Hợp đồng, các khách hàng mua xe tải Giải Phóng tại hệ thống phân phối của Ô tô Giải Phóng sẽ được vay vốn với mcs cho vay lên tới 50% giá trị xe (Nếu thế chấp bằng chính chiếc xevà lên tới 100% giá trị xe nếu thế chấp bằng tài sản khác.

Để được phục vụ, khách hàng mua xe tải Giải Phóng tới đại lý xe tải Giải Phóng hoặc chi nhánh/ phòng giao dịch của VP Bank gần nhất .