Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (GMC) chỉ định đại diện thương mại

Nhằm thực hiện chủ trương của HĐQT về việc cải tổ hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã chỉ định Công ty Cổ phần Công nghiệp Long Giang là đại diện thương mại của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Theo đó, GMC sẽ tập trung vào mảng hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm ô tô mang thương hiệu Giải Phóng. Công ty Cổ phần Công nghiệp Long Giang sẽ là đơn vị nhập khẩu ủy thác linh kiện ô tô, đồng thời là đơn vị phân phối chính thức toàn bộ sản phẩm của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trên phạm vi toàn quốc.

Việc cải tổ hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty khi GMC sẽ tập trung vào mảng hoạt động cốt lõi là sản xuất sản phẩm ô tô, từ đó đưa ra các sản phẩm có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của thị trường.