Quy hoạch 53 kho hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt Trung

Bộ Công thương đã có quyết định số 1093/QĐ-BCT về việc quy hoạch phát triển kho hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới Việt Trung.

Theo đó, cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang được quy hoạch phát triển 43.000 m2 kho (bao gồm cụm kho thông thường, kho lạnh và kho ngoại quan) trên tổng diện tích 24 ha.

Việc phát triển hệ thống kho hàng hóa cùng với việc hoàn thành đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang sẽ góp phần thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu, phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung

Quyết định 1903/QĐ-BCT