Top News

Đề xuất đầu tư cao tốc kết nối Hà Giang với Cao tốc Nội Bài – Lào cai

Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, Dự án xây dựng đường cao tốc kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 1 có mục tiêu từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối