Bổ sung ngành nghề ĐKKD

Ngày 18/05/2023, Sở KHĐT tỉnh Hà Giang đã cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKKD cho Công ty CP Ô tô Giải Phóng, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  1. Xây dựng nhà để ở, mã số 4101
  2. Xây dựng nhà không để ỏ. mã số 4102
  3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Không bao gồm đầu tư XD nghĩa trang nghĩa địa để chuyển nhượng QSD đất gắn với hạ tầng; dịch vụ nổ mìn), mã số 4299