Dak lak

Công ty Công nghiệp Ô tô Dak Lak

Địa chỉ: 80 Nguyễn Chí Thanh (QL14) Phường Tân An, Thành phố Buôn Mê Thuột, Dak lak

Điện thoại: 0500 3956666                     Fax: 0500 3956666

Email: letienotodaklak@gmail.comtest