Thừa Thiên-Huế

Công ty TNHH Minh Thăng

Địa chỉ: 92 Lê Ngô Cát, P. Thủy Xuân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054 3864460                     Fax: 054 3864460

Email: ctyminhthanghue@gmail.com

 

Công ty TNHH Phước Lộc

Địa chỉ: 418 Lê Duẩn, P. Phú Thuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiện Huế

Điện thoại: 054 3524573