Thanh Hóa

Thông tin đại lý

 Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang

Địa chỉ: Quốc lộ 1 A, Xã Hoằng Lý, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

ĐT: 0373 647080          Fax: 0373 647859       D Đ: 0913643469 (Hưng)

Email:autocenterthanhhoa@gmail.com
Fax:037 3647668

Chi nhánh 2: Quảng Phong – Quảng Xương – Thanh Hóa

ĐT: 0373 995959          Fax: 0373 995688       D Đ: 0989847667 Hải

Chi nhánh 3: Phố trần Phú – Ngọc Lặc – Thanh Hóa

ĐT: 0373 576777            D Đ: 0974 372397 Minh

Chi nhánh 4: Xóm 13 – Nghi Liên – TP vinh – Nghệ An

ĐT: 0383 796969         Fax: 0383 796939     D Đ: 0985 424866 Luyện

Chi nhánh 5: TT Nghèn – can lộc – Hà Tĩnh

ĐT: 0393 631555        Fax: 0393631444       D Đ: 0976 071416 bắc

Chi nhánh 6: Đông Mỹ – Đông Hiếu – TX thái Hoà – Nghệ An

ĐT: 0383 962888      Fax: 0383962999     D Đ: 0972558004 Thảo

 

Bản đồ hệ thống đại lý công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng