Quảng Nam

Công ty TNHH Minh Tâm

Địa chỉ: 474 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0510 6508779

Fax: 0510 3830079