Quảng Bình

Công ty TNHH Thương mại Thành Ngân

Địa chỉ: 529 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052.3823053                          Fax: 052.3828386