Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng

Báo cáo tài chính bán niên soát xét

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính tổng hợp quý II năm 2023

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng ký Hợp đồng kiểm toán

Ngày 29/06/2023, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã ký hợp đồng kiểm toán số 2906.02/2023/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc thực hiện soát xét báo cáo tài chính đến ngày 30/06/2023 và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Việt Trung 2023

Từ ngày 20/06 đến 30/06/2023 tại huyện Malipo, châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Việt Trung năm 2023 cùng lễ kỷ niệm 30 năm ngày mở cửa khẩu Thanh Thủy – Thiên Bảo.
Tại Hội chợ các doanh nghiệp 2 nước đã kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp.
Nhằm thúc đẩy giao thương giữa hai nước nói chung, hai tỉnh Vân Nam, Hà Giang nói riêng, chính phủ hai nước đã có nhiều chương trình dự án đầu tư, đặc biệt là việc xây dựng cao tốc Yên Bái – Hà Giang phía Việt Nam, cao tốc Thiên Bảo – Malipo kết nối với hệ thông cao tốc quốc gia Trung Quốc (G5615).

Bổ sung ngành nghề ĐKKD

Ngày 18/05/2023, Sở KHĐT tỉnh Hà Giang đã cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKKD cho Công ty CP Ô tô Giải Phóng, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  1. Xây dựng nhà để ở, mã số 4101
  2. Xây dựng nhà không để ỏ. mã số 4102
  3. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Không bao gồm đầu tư XD nghĩa trang nghĩa địa để chuyển nhượng QSD đất gắn với hạ tầng; dịch vụ nổ mìn), mã số 4299

Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Thông báo mời họp

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022