Xe tải DFSK – AutoThailand 900 kg. Sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào tháng 2/2018

Xe tải  nhỏ DFSK (Auto Thailand), tải trọng 900 kg.

Sẽ có mặt tại Thị trường Việt Nam từ tháng 02/2018