Quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố tỷ lệ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% Hồ sơ công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoàiTải xuống

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành CP chuyển đổi nợ

BB-NQ-HDQT-09.05.2022Tải xuống

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 15 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội cổ đông thường niên năm 2022                Kính gửi:    Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng   Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng trân trọng kính mời Quý

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên 2021Tải xuống

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Báo cáo kiểm toán 2021Tải xuống

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Ô tô Giải phóng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp đại hội đồng cổ đông 2022: 21/03/2022Thời gian tổ

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021Tải xuống

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021Tải xuống

Biên bản và nghị quyết Đại hội đổng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 14/05/2021, tại trụ sở chính, khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (Mã chứng