Nghệ An

Thông tin đại lý

Chi nhánh Công ty  Cổ phần Tuấn Nam Trang:

Trung tâm 1

– Địa chỉ: Xóm 13 – Nghi Liên – TP vinh – Nghệ An

– ĐT: 0383 796969         Fax: 0383 796939

– D Đ: 0985 424866 Luyện

Trung tâm 2

Địa chỉ: Đông Mỹ – Đông Hiếu – TX thái Hoà – Nghệ An

ĐT: 0383 962888      Fax: 0383962999

D Đ: 0972558004 Thảo

 

Bản đồ hệ thống đại lý công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng