Lào Cai

Công ty TNHH MTV Trường Hải

Địa chỉ: 60 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào  Cai

Điện thoại: (0203)830180

Fax: (0203)846239