C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng m? r?ng m?ng l??i ??i l?

Nh?m ??p ?ng nhu c?u kh?ch h?ng mau xe t?i Gi?i Ph?ng v? m? r?ng h? th?ng ??i l? ph?n ph?i, C?ng ty C? ph?n ? t? Gi?i Ph?ng ?? thi?t l?p th?m ??i l? ph?n ph?i xe ? t? t?i Gi?i Ph?ng t?i Gia Lai, D?k l?k, Th?a Thi?n Hu?, Qu?ng Nam, Nha Trang, Ninh Thu?n, B?nh D??ng, C?n Th?.

Vi?c thi?t l?p th?m c?c ??i l? m?i ?? ??a t?ng s? ??i l? ph?n ph?i xe ? t? t?i Gi?i Ph?ng l?n 40 ??i l?. S? ?i?m ph?n ph?i xe t?i Gi?i Ph?ng ?? bao ph? tr?n 80% s? t?nh, th?nh ph? tr?n c? n??c.