Chưa được phân loại

Biên bản họpHĐQT và nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT

Ngày 20/06/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã họp và thông qua Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng tổng thầu với các nội dung: Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư AMBI Gói thầu: Thi công

Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toánTải xuống Báo cáo thường niên năm 2020Tải xuống

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành

Ngày 07/05/2020, Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần thứ 2) Các cổ đông tham dự họp đại diện cho quyền sở hữu 1.930.628 cổ phần, bằng

Quy trình triệu hồi sản phẩm

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng công bố quy trình triệu hồi sản phẩm số QT-14, ban hành lần đầu ngày 01/02/2020 Quy trình triệu hồi sản phẩm

Báo cáo năm 2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 Báo cáo thường niên 2018 Báo cáo quản trị Công ty năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 Thuyết minh BCTC năm 2017 Báo cáo thường niên 2017  

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2018. Ngày tổ chức cuộc họp đại

Hà Nội sẽ cấm sử dụng xe ba bánh để chở hàng

Theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, đến 30/6/2018, Hà Nội sẽ thu hồi toàn bộ xe ba, bốn bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đối với các xe ba bánh được phép lưu thông,

Bầu chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2017 -2022

Ngày 10/07/2017, HĐQT Công ty Cổ phần đã họp và bầu ông Nguyễn Cương tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bien bản họp HĐQT Nghị quyết HĐQT

Chương trình khuyến mại tại triển lãm Saigon Autotech and Accessories 2014

Nhân dịp triển lãm Công nghiệp Ô tô Xe máy Việt nam 2014 (Saigon Atotech & Accessories 2014) tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn, Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng áp dụng chương