Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên Công ty năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 28/05/2015, Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tới tham dự cuộc họp có sự có mặt của 10 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu của

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông tường niên năm 2015

Thông báo mời họp và nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Thông báo mời họp 2015 Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2014 Tờ trình kế hoạch năm 2015 Giấy ủy quyền cá

Báo cáo thường niên 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty năm 2014 Báo cáo kiểm toán 2014 Cân đối kế toán 2014 Kết quả kinh doanh Thuyết minh báo cáo tài chính 2014

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu GGG

Ngày 07/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã có thông báo sô 650/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Ô tô Giải Phóng: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Ô

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu GGG

Ngày 01/08/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã có quyết định số 418/QĐ-SGDHN chấp thuận cho Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà

Quyết định của Sở GDCK Hà nội về việc hủy niêm yết đối với mã chứng khoán GGG

Ngày 25/04/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội đã có quyết dịnh số 207/QĐ-SGDHN về việ hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ hần Ô tô Giải Phóng (Mã chứng khoán GGG). - Số lượng cổ phiếu hủy

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Hội đồng Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013       Thời gian:       8h ngày 20