Xe ô tô tải

Xe tải DFSK (Auto Thailand) 900 kg
Xe tải DFSK (Auto Thailand) 860 kg
Xe tải DFSK (Auto Thailand) 990 kg
Xe ô tô tải Giải Phóng động cơ Hyundai D4DB
Xe tải tự đổ Giải Phóng BA7D4DB
Xe tải Giải Phóng T7500
Xe tải Giải Phóng T6950
Xe tải Giải Phóng T6950
Xe tải Giải Phóng T7150